บริษัท พี.เอส.ปิโตรเทค จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการจัดหาสินค้าและอุปกรณ์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเคมี, ปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมัน, โรงไฟฟ้า. กระดาษ, อาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆในประเทศไทย บริษัท พี.เอส.ปิโตรเทค จำกัด ยังได้รับความไว้วางใจและเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้จัดหาสินค้าประเภทเครื่องมือวัดคุม, วาล์ว, ไปป์, ฟิตติ้ง, หัวขับวาล์ว, อะไหล่ต่างๆ รวมถึงสินค้าชนิดพิเศษที่ใช้เฉพาะงาน

บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดยมีนโยบายในการรักษาคำมั่นสัญญา, คุณภาพ, มีการปรับปรุงพัฒนาด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าตลอดไปCopyright © 2006 P.S.Petrotech Co.,Ltd.
Site by
Redlab